Vòng Quay Ưu Đãi Vip
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Akuma Avalon Trúng 1,729 kim cương 21 giây trước
Hồ Gia Vỹ Trúng 1,523 kim cương 2 phút trước
Lương Nguyễn Trúng 2,494 kim cương 4 phút trước
Hải Bo Trúng 1,074 kim cương 6 phút trước
Dung Phan Trúng 1,119 kim cương 8 phút trước
Em Trang Trúng 650 kim cương 10 phút trước
Khanggss Nguyễnss Trúng 922 kim cương 12 phút trước
Ut Nguyễn Trúng 2,140 kim cương 14 phút trước
Trinh Hoang Trúng 2,271 kim cương 16 phút trước
Nhóc Quậy Trúng 2,328 kim cương 18 phút trước
Thanh Trung Nguyen Trúng 1,432 kim cương 20 phút trước
Soạn Lâm Trúng 1,602 kim cương 22 phút trước
Quyen Nguyen Trúng 1,095 kim cương 24 phút trước
Thịnh Nek Trúng 1,504 kim cương 26 phút trước