Vòng Quay Titan Siêu Cấp
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Duy Nguyễn Trúng 537 kim cương 47 giây trước
Trần Thị Minh Thư Trúng 1,359 kim cương 2 phút trước
Thư Trần Trúng 922 kim cương 4 phút trước
Thuy Le Thi Trúng 2,081 kim cương 6 phút trước
Đặng Nhật Khánh Trúng 1,256 kim cương 8 phút trước
Thằng Khờ Trúng 2,508 kim cương 10 phút trước
Nguyễn Đình Hải Trúng 516 kim cương 12 phút trước
Nguyễn Toàn Trúng 1,479 kim cương 14 phút trước
Kiet Luan Trúng 1,836 kim cương 16 phút trước
Ha Tranthuha Trúng 1,446 kim cương 18 phút trước
Luân Nguyễn Trúng 369 kim cương 20 phút trước
Nguyễn Duy Trúng 958 kim cương 22 phút trước
Thai Thi Hieu Trúng 807 kim cương 24 phút trước
Bao Ho Trúng 1,599 kim cương 26 phút trước