Vòng Quay Súng Nâng Cấp
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Kim Cương Trúng 1,226 kim cương 3 giây trước
Long Trần Trúng 2,114 kim cương 3 giây trước
Dương Phước Việt Trúng 2,234 kim cương 3 giây trước
Lê Phong Trúng 2,216 kim cương 2 phút trước
Tiến Thắng Trúng 2,426 kim cương 2 phút trước
Nè Bé Trúng 1,021 kim cương 2 phút trước
Thông Đoàn Trúng 1,817 kim cương 4 phút trước
Minh Tú Tôn Thất Trúng 2,471 kim cương 4 phút trước
Quang Hà Trúng 1,520 kim cương 4 phút trước
Nguyễn Văn Tú Trúng 1,313 kim cương 6 phút trước
Bés Emm Trúng 325 kim cương 6 phút trước
Антон Соколов Trúng 2,537 kim cương 6 phút trước
Thinh Pham Trúng 1,788 kim cương 8 phút trước
Xuân Võ Trúng 1,216 kim cương 8 phút trước