Vòng Quay Nhà Giáo Việt Nam
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Toàn Nghê Trúng 1,011 kim cương 22 giây trước
Budîgê Añjî Trúng 2,532 kim cương 2 phút trước
Thủy Hồng Trúng 10 kim cương 2 phút trước
Trần Nam Trúng 2,174 kim cương 4 phút trước
Nguyễn Hoàng Minh Kha Trúng 1,416 kim cương 6 phút trước
Musaki Neko Trúng 443 kim cương 8 phút trước
Hung Nguyen Trúng 1,248 kim cương 10 phút trước
Tú Nguyễn Trúng 1,538 kim cương 12 phút trước
Đức Cá Trúng 2,303 kim cương 14 phút trước
Su Thiên Trúng 11 kim cương 15 phút trước
Đz Na Trúng 440 kim cương 16 phút trước
Trum Xì Trúng 1,369 kim cương 18 phút trước
Ma Thần Tộc Trúng 2,589 kim cương 20 phút trước
Nguyễn Ly Trúng 10 kim cương 22 phút trước