Vòng Quay Đặc Biệt
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Cu Cậu Trúng 403 kim cương 1 phút trước
Cánh Cụt Ngốc Trúng 1,248 kim cương 3 phút trước
Loc Nguyen Bao Trúng 2,088 kim cương 5 phút trước
Nguyễn Văn Thuyền Trúng 1,258 kim cương 7 phút trước
Mai Lều Trúng 901 kim cương 9 phút trước
Ben Ben Trúng 2,080 kim cương 11 phút trước
Hoàng Hằng Trúng 1,829 kim cương 13 phút trước
Đỗ Thị Hệ Trúng 444 kim cương 15 phút trước
Pham Đăng Khoi Trúng 2,329 kim cương 17 phút trước
Lamboghini Aventado Trúng 2,093 kim cương 19 phút trước
Ron ST Trúng 552 kim cương 21 phút trước
Zip Boss Trúng 374 kim cương 23 phút trước
Nhiệp Nguyễn Trúng 881 kim cương 25 phút trước
Quang Hải Trúng 953 kim cương 27 phút trước