Vòng Quay Chế Tác
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
S ThẰng Quỷ Trúng 325 kim cương 1 phút trước
Ut Nguyen Trúng 390 kim cương 3 phút trước
Ngân Nguyen Trúng 2,453 kim cương 5 phút trước
Hoang Minh Thi Trúng 2,211 kim cương 7 phút trước
Ngoc Diep Trúng 725 kim cương 9 phút trước
Kiet Tran Trúng 1,752 kim cương 11 phút trước
Van Nguyen Trúng 323 kim cương 13 phút trước
Phạm Herry Trúng 1,333 kim cương 15 phút trước
Nguyễn Tâm Trúng 838 kim cương 17 phút trước
Nguyễn Hoài An Trúng 2,174 kim cương 19 phút trước
Phạm Huyền Trang Trúng 1,741 kim cương 21 phút trước
Khoa Trịnh Trúng 1,214 kim cương 23 phút trước
Võ Ngọc Huy Trúng 1,543 kim cương 25 phút trước
Nguyễn Phương Trúng 2,266 kim cương 27 phút trước