Máy Gắp Thú Bông
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Trần Minh Trọng Trúng 1,168 kim cương 25 giây trước
Sương Nghị Trúng 1,945 kim cương 2 phút trước
Thành Nguyen Trúng 2,041 kim cương 4 phút trước
Nguyễn Quân Trúng 2,153 kim cương 6 phút trước
Việt Quốc Trúng 974 kim cương 8 phút trước
Nhan Do Trúng 2,369 kim cương 10 phút trước
Huong Nguyen Trúng 1,610 kim cương 12 phút trước
Bùi Tuấn Đạt Trúng 2,104 kim cương 14 phút trước
Cơ Hu Trúng 578 kim cương 16 phút trước
Phuc Le Trúng 2,501 kim cương 18 phút trước
Phat Nguyen Trúng 2,273 kim cương 20 phút trước
Truong Huynh Trúng 1,767 kim cương 22 phút trước
Nhí Em Trúng 812 kim cương 24 phút trước
Hộ Vi Trúng 1,736 kim cương 26 phút trước