ACC Thử Vận May Liên Quân 12k

Thử Vận May Liên Quân 12k

30% nick có thông tin không đổi mật khẩu được
20% nick trắng thông tin
20% nick trên 30 tướng
15% nick có đá quý
10% nick sai mật khẩu
5% nick vip trắng thông tin