ACC Thử Vận May Liên Quân 100k

Thử Vận May Liên Quân 100k

50% nick trên 20 tướng
20% nick có đá quý
10% nick nhiều vàng
10% nick full tướng
5% nick có trang phục SSS
5% nick full tướng full skin