Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Đinh Trường
900,000VND
2
Kiếm Sói
500,000VND
3
Nguyễn Minh Hoàng
200,000VND
4
Ley Xink
200,000VND
5
Nguyễn văn sơn
170,000VND
6
Đoàn T. Thùy Dương
150,000VND
7
Ngô Đạt
150,000VND