Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Nam Cam Exo
100,000VND
2
pvp x
100,000VND
3
Quyet
100,000VND
4
Duy anh
100,000VND
5
Phạm Phong
100,000VND
6
Heo Bé
50,000VND
7
Nguyễn Khoa Tài
50,000VND